Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost Biovita Group s.r.o. se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Na Bečvě 1394, PSČ 75131, IČO: 03076849 (dále jen „Biovita Group“ nebo „my“), provozovatel internetového obchodu www.silakonopi.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále jen „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně proto věnujeme náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) naleznete informace o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, z jakého právního titulu je zpracováváme, k jakým účelům je používáme, jak dlouho je uchováváme, komu je můžeme předávat. V Zásadách vás také informujeme o tom, jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

1.     Jaké osobní údaje zpracováváme?

Využíváte-li služeb našeho e-shopu, zpracováváme o vás tyto údaje.

1.1. Pokud nakoupíte

Nejčastější údaje, které nám poskytujete, jsou údaje získané prostřednictvím formuláře pro objednání zboží. Jedná se převážně o údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění kupní smlouvy.

Tyto údaje jsou potřebné pro vyřízení vaší objednávky a lze je rozdělit na:

  1. Identifikační údaje, kterými jsou jméno a příjmení, a v případě nákupu na firmu IČO a DIČ;
  2. Kontaktní údaje, kterými jsou e-mailová adresa, poštovní adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, platební údaje.
  3. Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy, konkrétně zakoupené produkty a zákaznický segment.

 

1.2. Pokud se registrujete

Přejete-li si využívat výhod zákaznického konta, je nutno se nejprve registrovat na naší webové stránce. Zákaznické konto je zabezpečeno vámi zvoleným heslem, k němuž nemáme přístup a v případě jeho ztráty vám jej nedokážeme na vyžádání zaslat či vygenerovat heslo nové.

Jste-li registrovaným členem, zpracováváme následující údaje:

  1. Identifikační údaje, kterými jsou jméno a příjmení, a v případě nákupu na firmu IČO a DIČ;
  2. Kontaktní údaje, kterými jsou e-mailová adresa, poštovní adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, platební údaje;
  3. Demografické údaje odvozené z vašeho nastavení a chování na webu, kterými se rozumí údaj o pohlaví, datum narození, preferovaný jazyk
  4. Přihlašovací údaje, kterými jsou vaše přihlašovací jméno a heslo. Ke skutečnému heslu nemáme přístup.

Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy, konkrétně zakoupené produkty, objem poskytnutých služeb a zákaznický segment.

1.3. Pokud jste odběratelem obchodních sdělení

Můžete od nás odebírat obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si u nás zakoupili. Odběr těchto sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v patičce každého emailu obsahující tato sdělení. Odhlášení z odběru obchodních sdělení je zdarma. 

Jste-li odběratelem těchto sdělení, zpracováváme následující údaje:

  1. Identifikační údaje, konkrétně křestní jméno;
  2. Kontaktní údaje, díky nimž s vámi můžeme komunikovat, konkrétně e-mailová adresa;

Demografické údaje odvozené z vašeho nastavení a chování na webu, kterými se rozumí údaj o pohlaví a preferovaný jazyk.

1.4. Pokud navštívíte naše webové stránky či na nich vytváříte obsah

Navštívíte-li naše webové stránky, tak o vás v průběhu vaší návštěvy shromažďujeme různé informace, jako např. vaši IP adresu, nastavení prohlížeče a preferovaného jazyka, navštívené webové stránky včetně času návštěvy. Dále také monitorujeme váš pohyb na webových stránkách, respektive na jaké odkazy klikáte, abychom vám mohli co nejvíce upravit zobrazovaný obsah a nabízeli vám takové produkty i obsah, který oceníte.

Při návštěvě našich webových stránek do vámi používaného internetového prohlížeče a zařízení ukládáme a následně i čteme soubory cookies, jimž se věnujeme v samostatné kapitole těchto Zásad.

Kromě cookies však zpracováváme i údaje o vašem chování na webu, vaši IP adresu, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, konkrétně rozlišení, operační systém vašeho zařízení vč. jeho verzi a jazykového nastavení.

Umožňujeme vám být na našich webových stránkách aktivní a vytvářet obsah jako jsou recenze k zakoupeným produktům a určení jejich přínosnosti. Abyste mohli tento obsah vytvářet, není potřeba mít zákaznické konto. U těchto vašich příspěvků může být uvedeno vámi zadané jméno i příjmení, pokud jej ve formuláři zadáte. Za vkládaný obsah a aktivitu na našich webových stránkách nesete odpovědnost vy, proto na vás apelujeme, abyste prostřednictvím obsahu veřejně nesdíleli osobní údaje, u nichž si nepřejete, aby byly veřejně dostupné.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, o nichž se domníváme, že jsou praktické a mohly by obsahovat užitečné informace. Rádi bychom vás proto upozornili, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi, které údaje zpracovávají dle svých Zásad zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá nad tímto zpracováním žádnou kontrolu a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty či služby obsažené nebo přístupné prostřednictvích těchto webových stránek.

1.5. Pokud nás kontaktujete telefonicky či na sociálních sítích

Pokud se rozhodnete kontaktovat nás prostřednictvím telefonního či e-mailového kontaktu, nezpracováváme záznamy telefonních hovorů,  zpracováváme pouze záznamy e-mailové komunikace.

Kontaktujete-li nás ohledně vašeho požadavku prostřednictvím naší stránky či profilu na vybraných sociálních sítí, řídí se zpracování vašich osobních údajů výhradně Zásadami zpracování osobních údajů společnosti, jež je provozovatelem dané sociální sítě.

1.6. Pokud nám udělíte hodnocení na hodnotících portálech

Po doručení zboží můžete obdržet žádost o jejich hodnocení a o ohodnocení vaší spokojenosti prostřednictvím vybraného hodnotícího portálu. Každé zpětné vazby si nesmírně vážíme, avšak je pouze na vás, zda se rozhodnete nám hodnocení udělit. V případě tohoto hodnocení zpracováváme a příslušným partnerům předáváme následující údaje:

  1. Kontaktní údaje, konkrétně e-mailová adresa, která slouží pro zaslání výzvy k ohodnocení;
  1. Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy, konkrétně zakoupené produkty.

2.      Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?

2.1. Nákup zboží a služeb

Vaše osobní údaje nejčastěji zpracováváme za účelem plnění kupní smlouvy, abychom vaši objednávku odeslanou prostřednictvím našich webových stránek, mobilní aplikace či zákaznické linky, úspěšně zpracovali a zboží vám doručili. E-mailová adresa a telefonní číslo slouží pro zaslání potvrzení objednávky, doručení potvrzení o přijetí platby, zaslání elektronické faktury, dále také k průběžnému informování o stavu vaší objednávky a případné další individuální komunikaci týkající se dané objednávky.

2.2. Zákaznické konto

Jste-li registrovaným zákazníkem, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy, tedy vedení vašeho zákaznického konta, v rámci kterého vám nabízíme řadu výhod.

2.3. Marketingové nabídky

Zasíláme vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si u nás zakoupili, případně pokud jste o ně zažádali sami. Odběr těchto sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v patičce každého emailu obsahující tato sdělení. 

2.4. Přizpůsobení a vytváření obsahu, zajištění lepšího provozu webových stránek

Chceme vám přizpůsobovat obsah a doporučovat zboží, o které budete mít zájem. Z toho důvodu využíváme shromážděných osobních údajů k personalizaci obsahu a nabídky na našich webových stránkách. Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali dle kontaktních a demografických údajů, oblíbených položek, jakožto i dalších údajů souvisejících s používáním našich webových stránek. Neprovádíme však plně automatizované zpracování, které by pro vás mělo právní účinky.

Zpracováváme údaje o vašem chování na našich webových stránkách, což nám umožňuje získat informace, na jejichž základě pro vás můžeme naše webové stránky neustále vylepšovat, aby pro vás byly po uživatelské stránce co nejpříjemnější. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i pro vytváření různých statistik, jako je například sledování návštěvnosti či měření účinnosti reklamy, taktéž pro testování nových funkcionalit našich webových stránek či mobilní aplikace. Údaje o vašem chování na webu jsou mimo jiné důležité i pro jakoukoliv prevenci útoků na naše webové stránky.

Na našich webových stránkách můžete taktéž vytvářet určitý obsah. Rozhodnete-li se napsat recenzi k vámi nakoupeným produktům, zpracováváme vaše osobní údaje z důvodu zpracování a zobrazení tohoto hodnocení. V případě, že se u našich blogových článků zapojíte do diskuze a napíšete nám komentář, zpracujeme vaše osobní údaje z důvodu zpracování a zobrazení tohoto komentáře.

2.5. Zákaznická podpora a komunikace

Neustále se snažíme vylepšovat služby, které náš zákaznický servis poskytuje, a abychom mohli co nejrychleji reagovat na vaše požadavky, a tento servis zajistit, potřebujeme vaše osobní údaje ke zdárnému zpracování vašich žádostí či odstranění potenciálních problémů při plnění kupní smlouvy. Shromážděné osobní údaje využíváme taktéž za účelem komunikace s vámi a jejímu individuálnímu přizpůsobování. Dále, abychom vám sdělili aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace, případně k ní od vás získali doplňující informace. 

2.6. Zjišťování spokojenosti na hodnotících portálech

V souvislosti s nákupem můžete obdržet taktéž žádost o jeho hodnocení prostřednictvím vybraného hodnotícího portálu. V tomto případě je účelem zpracování zjišťování spokojenosti.

2.7. Ochrana, bezpečnost a řešení sporů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat taktéž z důvodu zajištění ochrany a bezpečnosti našich zákazníků a systémů, k uplatnění našich práv a právních nároků, zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů či prosazování našich dohod. Dále můžeme osobní údaje zpracovávat i pro účely případných kontrol prováděných veřejnými orgány.

 

3. Na jakých právních základech osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme v různém rozsahu a pro různé účely, jak detailně uvádíme v čl. 1 a 2 výše, a to buď:

a) Bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, plnění právní povinnosti či našich oprávněných zájmů;
b) Na základě vašeho souhlasu

Druhy zpracování, které můžeme provádět bez vašeho souhlasu, se odvíjejí od stanového účelu daného zpracování a také pozice, v níž vůči nám vystupujete – zda jste pouhým návštěvníkem našich webových stránek, zda u nás nakoupíte či se registrujete. K zpracování vašich osobních údajů však může taktéž dojít, jste-li adresátem objednaného zboží či služby, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte naši prodejnu.

3.1. Plnění kupní smlouvy

Pokud u nás nakoupíte, respektive odešlete objednávku, vzniká návrh na kupní smlouvu, jež je uzavřena přijetím návrhu z naší strany ve formě odeslání objednaného zboží. Abychom však byli tuto kupní smlouvu, případně jinou smlouvu ohledně zboží, schopni úspěšně plnit, potřebujeme k tomu velkou část vašich osobních údajů zadaných prostřednictvím objednávkového formuláře. Konkrétní údaje, které v tomto případě zpracováváme, jsou uvedeny v čl. 1, odst. 1 a 5.

Pokud se u nás registrujete, zpracováváme vaše údaje, abychom mohli vést vaše zákaznické konto. Smlouva, o níž se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho zákaznického konta. V případě zrušení konta s příslušnými obchodními podmínkami, pro tento účel osobní údaje přestáváme zpracovávat. Konkrétní údaje, které v tomto případě zpracováváme, jsou uvedeny v čl. 1, odst. 2.

3.2. Plnění právních povinností

Taktéž my musíme plnit určité povinnosti, které nám stanovují platné právní předpisy. Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění těchto povinností, nemusíme pro takové zpracování získat váš souhlas. Na tomto právním základě konkrétně zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, toliko i údaje o vašich objednávkách. Konkrétní údaje, které v tomto případě zpracováváme, jsou uvedeny v čl. 1, odst. 1.

3.3. Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu můžeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu. Na základě vámi uděleného souhlasu je zpracováváme v případě, že je nezpracováváme na základě oprávněného zájmu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a z odběru obchodních sdělení se odhlásit. Konkrétní údaje, které v tomto případě zpracováváme, jsou uvedeny v čl. 1, odst. 3.

3.4. Oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme taktéž na základě oprávněného zájmu, abychom mohli zlepšovat a přizpůsobovat poskytované služby, zjistit, zda vyřízení objednávky proběhlo k vaší spokojenosti, a efektivněji propagovat nabízené produkty i služby. Jedná se zejména o ty údaje, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 4 a 5.

Na základě oprávněného zájmu, který spočívá v přímém marketingu, vám také můžeme zasílat obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si u nás zakoupili. To však pouze za podmínky, pokud proti takovému zpracování nevznesete námitku. Pokud jste však registrovaný zákazník, zasíláme vám obchodní sdělení k odběru. Konkrétní údaje, které v tomto případě zpracováváme, jsou uvedeny v čl. 1 odst. 3.

Naším oprávněným zájmem je taktéž ochrana právních nároků, interní evidence a kontrola řádného poskytování našich služeb. V tomto případě zpracováváme všechny kategorie osobních údajů uvedených v čl. 1.

Náš oprávněný zájem spočívá také v zaslání žádosti o ohodnocení uskutečněného nákupu prostřednictvím vybraného hodnotícího portálu, či vyhodnocení námi pořádaných spotřebitelských soutěží. Konkrétní údaje, které v tomto případě zpracováváme, jsou uvedeny v čl. 1. odst. 8 a 9.

 

4.      Komu osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme ve většině případů pro vlastní účely jakožto jejich správce, což znamená, že my stanovujeme výše uvedené účely pro shromáždění vašich osobních údajů, určení prostředků pro zpracování a jejich řádné provedení.

4.1. Kategorie příjemců

Vaše osobní údaje můžeme předat následujícím subjektům:

  1. Společnostem provozujícím platební služby za účelem zpracování plateb na základě vaší objednávky, tedy plnění kupní smlouvy;
  2. Přepravním společnostem za účelem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od kupní smlouvy;
  3. Partnerům zajišťujícím rozesílky obchodních sdělení, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu;
  4. Provozovatelům marketingových nástrojů; kteří nám pomáhají s personalizací nabídek i obsahu;
  5. Sociálním sítím, pokud s námi prostřednictvím nich komunikujete či sdílíte obsah pomocí sociálních pluginů;
  6. Právním nebo finančním zástupcům, soudům za účelem zpracování daňových dokladů, vymáhání pohledávek nebo dalších důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností;
  7. Veřejným orgánům v případě vymáhání našich práv (např. policie).

Použijí-li třetí osoby vaše osobní údaje v rámci jejich vlastních oprávněných zájmů, neneseme za tato zpracování odpovědnost. Takové případné zpracování se řídí výhradně Zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

4.2. Předání údajů mimo EU

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

5. Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme a jak jsou zabezpečeny?

5.1. Doba zpracování

Vaše osobní údaje v první řadě zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu, tedy kupní smlouvy. Ty osobní údaje, jež jsou nezbytné pro plnění všech našich povinností, ať už se jedná o povinnosti toliko vyplývající z uzavřené smlouvy mezi námi, či z obecně závazných právních předpisů, jsme povinni zpracovávat po dobu stanovenou danými právními předpisy či v souladu s nimi. Např. u námi vydaných účetních dokladů jsme jakožto správce povinni informace o vás uchovávat nejméně po dobu 10 let od jejich vystavení.

Osobní údaje v první řadě zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, tj. kupní smlouvy. Vedle toho zpracováváme i osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, abychom byli schopni řádně plnit veškeré naše povinnosti, které vyplývají z uzavřené smlouvy i obecně závazných právních předpisů. Např. u námi vystavených účetních dokladů jsme povinni informace o vás uchovávat nejméně po dobu 10 let.

Udělíte-li nám souhlas se zasíláním obchodních sdělení, je tento souhlas platný po dobu 4 let či do jeho odvolání. Taktéž pokud nám udělíte souhlas notifikovat vás o dostupnosti vámi sledovaného zboží, je tento souhlas platný do doby odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku či do jeho odvolání. Souhlas udělený odesláním vaší recenze ke zboží je platný po dobu 6 let či do jeho odvolání. Pokud se rozhodnete účastnit se uživatelského testování či jiné akce, jejímž jsme pořadatelem, a udělíte nám souhlas, zpracováváme vaše osobní údaje po dobu 1 roku či do jeho odvolání, a to včetně případných kamerových či jiných audiovizuálních záznamů.

V ostatních případech vyplývá doba zpracování vašich osobních údajů z účelu zpracování, či je dána závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Po uplynutí stanovených lhůt pro zpracování jsou vaše osobní údaje automaticky smazány.

5.2. Zabezpečení

Osobní údaje, které jsme o vás shromáždili a které zpracováváme, se k nám přenášejí v již zakódované podobě, přičemž pro tento přenos používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Právě tento systém zajišťuje, že při komunikaci vašeho prohlížeče s naším serverem jsou vaše osobní údaje v bezpečí. Naše webové stránky i ostatní systémy, se kterými pracujeme, zabezpečujeme pomocí přiměřených technických i organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich osobních údajů, dále proti přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

Toto zabezpečení průběžně vylepšujeme, přičemž taktéž u našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jimi využívaných systémů s GDPR.

Pokud se registrujete, je přístup do vašeho zákaznického konta možný pouze po zadání vámi zvoleného hesla. Přístup k vašemu heslu nemáme, neboť jej ukládáme v šifrované podobě, která není zpětně rozklíčovatelná, a to ani pro nás.

Rádi bychom na vás mimo jiné apelovali, že je nezbytné, abyste vaše přihlašovací údaje nesdělovali třetím osobám. Po ukončení činnosti ve vašem zákaznickém kontu doporučujeme se odhlásit, obzvláště pokud dané zařízení sdílíte společně s jinými uživateli. Za případné zneužití vašeho hesla nepřebíráme odpovědnost, ledaže bychom tuto situaci přímo způsobili.

 

6. Jak využíváme soubory cookies?

Využíváme taktéž soubory cookies, aby naše webové stránky mohly správně fungovat, aby naše nabídka pro vás byla relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Abychom mohli cookies využívat, je potřeba jejich podpora ze strany vámi využívaného internetového prohlížeče. Naše webové stránky fungují i bez cookies, avšak ve velmi omezené míře s nemožností využívat některé základní funkce.

Cookies jsou standardním nástrojem pro ukládání informací týkajících se používání webových stránek.

Cookies jsou malé textové soubory, které vznikají automaticky při návštěvě každé webové stránky a které jsou uloženy v rámci vámi využívaného prohlížeče ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení. Díky některým cookies dokážeme propojit vaše aktivity na našich webových stránkách až do okamžiku, kdy prohlížeč uzavřete. Se zavřením okna prohlížeče se tyto cookies automaticky vymažou.

Jiné cookies však ve vašem prohlížeči či zařízení zůstávají po nastavenou dobu a při každé návštěvě našich webových stránek se reaktivují. Doba ponechání cookies ve vašem prohlížeči či zařízení závisí na nastavení samotné cookies a taktéž vašeho prohlížeče. Data získané ze souborů cookies uchováváme maximálně po dobu 1 roku.

6.1. Jaké soubory cookies používáme?

Soubory cookies, které na našich webových stránkách používáme, lze rozdělit na 2 základní typy:

  1. Krátkodobé, tzv. „session cookies“, které jsou smazány ihned po ukončení návštěvy našich webových stránek;
  2. Dlouhodobé, tzv. „persistent cookies“, které ve vašem prohlížeči či zařízení zůstávají po určitou dobu či dokud je ručně neodstraníte.

Soubory cookies je taktéž možno rozdělit dle jejich funkčnosti na:

  1. Esenciální, což jsou technická a funkční cookies, které jsou důležité pro základní funkčnost webových stránek. Bez těchto cookies byste si nemohli vložit zboží do košíku, odeslat objednávku, či se přihlásit do vašeho zákaznického konta.
  2. Analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našich webových stránek tím, že pochopíme, jak je uživatelé používají. Taktéž nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů.
  3. Remarketingové, které využíváme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení.

V praxi výše uvedené soubory cookies využíváme např. pro:

  1. Správnou funkčnost nákupního košíku tak, abyste co nejjednodušeji a nejrychleji mohli dokončit svoji objednávku.
  2. Pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, abyste je nemuseli opakovaně zadávat.
  3. Co nejlepší přizpůsobení našich webových stránek vašim požadavkům, a to díky sledování návštěvnosti, vašeho pohybu po webových stránkách i funkcí, které využíváte.
  4. Zjištění informace o tom, jaké reklamy si prohlížíte, abychom vám v budoucnu nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem.

Některé soubory cookies včetně jejich obsahu mohou shromažďovat informace, které mohou následně být využívány třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Např. informace o zakoupených produktech na našich webových stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Tyto cookies jsou však pro třetí strany v anonymizované podobě a dle těchto dat Vás nelze identifikovat.

6.2. Jak můžete soubory cookies omezit?

Nastavení použití souborů cookies je součástí vámi využívaného internetového prohlížeče, přičemž většina prohlížečů cookies ve svém výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze prostřednictvím vašeho prohlížeče zcela odmítnout nebo pouze omezit na vámi vybrané typy. Tímto však omezíte také fungování našich webových stránek a nebudete mít možnost využívat námi nabízené funkce v plném rozsahu, a to včetně přihlášení se do vašeho zákaznického konta.

Případně můžete taktéž používat anonymní režim prohlížeče, který sice zcela nezabrání použití cookies, avšak lépe je anonymizuje a neukládá historii navštívených webových stránek.

Účinný nástroj pro správu souborů cookies naleznete taktéž na stránkách https://www.youronlinechoices.com/cz/.

 

7. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte taktéž vy svá určitá práva, které můžete uplatnit. Mezi tato práva patří:

7.1. Právo na přístup

Máte právo požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů – jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a po jakou dobu, kde vaše údaje získáváme a komu je předáváme. V rámci práva na přístup nás taktéž můžete požádat o zaslání souboru o zpracovávaných údajích. Kopii vám rádi po řádném ověření identity zašleme, stačí zaslat vaši žádost na e-mailovou adresu Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pověřenec“) info@biovitagroup.com.

7.2. Právo na opravu

Zjistíte-li, že zpracovávané osobní údaje jsou nesprávné či neúplné, máte právo zažádat o jejich opravu. Vaše údaje rádi bez zbytečného odkladu opravíme či doplníme. Stačí zaslat vaši žádost na e-mailovou adresu Pověřence info@biovitagroup.com.

7.3. Právo na výmaz

V některých případech můžete uplatnit právo na vymazání osobních údajů, které o vás zpracováváme. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme či anonymizujeme. To se však netýká těch osobních údajů, které potřebujeme ke splnění našich zákonných povinností a jejichž uchování nám nařizují právní předpisy (např. vyřízení již podané objednávky), či k ochraně našich oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že tyto údaje již nebudou pro stanovený účel zapotřebí nebo jestliže bude uložení vašich osobních údajů nepřípustné z jiných, zákonem stanovených důvodů.  O výmaz osobních údajů můžete požádat Pověřence prostřednictvím e-mailové adresy info@biovitagroup.com.

7.4. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete využít také právo na omezení zpracování osobních údajů, které o vás zpracováváme. Můžete požadovat, aby vámi označené osobní údaje nebyly předmětem dalšího zpracování, a to po omezenou dobu. O omezení zpracování osobních údajů můžete požádat Pověřence prostřednictvím e-mailové adresy info@biovitagroup.com.

7.5. Právo na přenositelnost

Máte právo od nás získat veškeré vámi poskytnuté osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném a strojově čitelném formátu. Údaje vám v tomto formátu rádi vygenerujeme, stačí zaslat vaši žádost na e-mailovou adresu Pověřence info@biovitagroup.com.

7.6. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se jedná o zpracování pro marketingové účely, osobní údaje přestaneme zpracovávat bez zbytečného odkladu. Avšak v ostatních případech takto učiníme dle opětovného posouzení našich oprávněných zájmů a vašich práv a důvodů. Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím žádosti na e-mailovou adresu Pověřence info@biovitagroup.com.

7.7. Právo podat stížnost

Uplatnění práv a postupů výše uvedených nijak neomezuje vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Tohoto práva můžete využít zejména pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Subjektem k vyřizování stížností zákazníků je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO 70837627.

 

8. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad a zpracování vašich osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@biovitagroup.com. Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů. Ve výjimečných případech, zvláště s ohledem na složitost vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás však budeme informovat.

Případně nás neváhejte kontaktovat taktéž na adrese či telefonu:

Kontakt: Biovita Group s.r.o.,

                   Na Bečvě 1394,

                   751 31  Lipník nad Bečvou

Telefon: 736 514 272 nebo info@biovitagroup.com

 

9. Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 15. 9. 2020.