ANIM-FLEX CBD: Komplexní kloubní péče pro psy a koně podložená vědeckými studiemi

V oblasti veterinární péče neustále hledáme inovativní řešení, která by pomohla zlepšit kvalitu života našich zvířecích společníků. ANIM-FLEX CBD se v tomto ohledu jeví jako průlomový produkt, nabízející komplexní podporu pro pohybový aparát psů a koní. Jeho unikátní složení bylo pečlivě sestaveno na základě nejnovějších vědeckých výzkumů a v souladu s nejvyššími standardy veterinární péče. Cílem bylo vytvořit produkt, který nejen podporuje kloubní zdraví, ale také přispívá k celkovému zlepšení pohody zvířat.

Jednou z klíčových složek ANIM-FLEX CBD je kromě CBD také MSM (Methylsulfonylmethan), který hraje zásadní roli v podpoře kloubního zdraví. V minulém týdnu jsme provedli rešerši dostupných studií a odborných článků, které se věnují dávkování a účinkům MSM. Výsledky těchto studií jednoznačně prokázaly, že složení ANIM-FLEX CBD je v souladu s nejvyššími standardy kvality a odpovídá doporučeným postupům veterinární péče.

Studie a doporučení veterinárních lékařů jasně ukazují, že množství MSM v ANIM-FLEX CBD je ideální pro efektivní léčbu pohybových obtíží u psů a koní.

Kromě MSM obsahuje ANIM-FLEX CBD také CBD (kanabidiol), další klíčovou složku, která má prokazatelně pozitivní vliv na zdraví a pohodu zvířat. Studie a testování CBD na zvířatech ukázaly, že tato látka přispívá:

 • k celkovému zlepšení pohyblivosti,
 • zmírnění bolesti a
 • podpoře regenerace.

V následujících odstavcích a odkazech na odborné články naleznete podrobnější informace o výhodách a doporučeném dávkování MSM a CBD v rámci ANIM-FLEX CBD.

 

MSM (Methylsulfonylmethan) dávkování pro zvířata s artrózou a pohybovými problémy

 1. Psi:

Na základě vědeckých výzkumů a klinických studií se obecná doporučená dávka MSM pro psy pohybuje od 20 mg do 100 mg na kilogram tělesné hmotnosti psa za den.

Zdroj: "The effect of methylsulfonylmethane on osteoarthritic large joints and mobility," a study that was published in the Journal of Veterinary Medicine Series A in 2014.“

Účinek methylsulfonylmethanu na osteoartritické velké klouby a pohyblivost," studie, která byla publikována v Journal of Veterinary Medicine Series A v roce 2014.

denní dávka na 1 kg živé hm./den

MSM

ANIM-FLEX CBD

složení/1000 g

400 g

klasická dávka

32 mg

iniciační dávka

64 mg

 

Nastavené dávkování v produktu Anim-flex CBD zcela odpovídají doporučeným hodnotám. V tabulce jsou hodnoty přepočítány na kg tělesné hmotnosti a doporučené dávkování preparátu Anim-flex CBD.

 

 1. Koně:

U koní se dávkování liší v závislosti na závažnosti příznaků a hmotnosti koně. Běžně doporučená dávka je 8 000 mg až 12 000 mg (nebo 8 g až 12 g) denně pro koně standardní velikosti.

Zdroj: "The influence of orally administered methylsulfonylmethane on the health of joints and associated structures in horses," published in the Equine Veterinary Journal in 2015.“

Vliv perorálně podávaného methylsulfonylmethanu na zdraví kloubů a souvisejících struktur u koní“, publikované v Equine Veterinary Journal v roce 2015.

denní dávka na 1 kg živé hm./den

MSM

ANIM-FLEX CBD

složení/1000 g

400 g

klasická dávka

10 mg

iniciační dávka

20 mg

 

U koňů v průměrné váze je dávkování MSM v preparátu Anim-flex CBD zcela v doporučovaných mezích. V tabulce jsou hodnoty přepočítány na kg tělesné hmotnosti a doporučené dávkování preparátu Anim-flex CBD.

 

 1. Ostatní zvířata:

Výzkum MSM pro jiná zvířata, jako jsou kočky, ptáci nebo králíci, je méně důkladný. Obecně se doporučuje začít s nižší dávkou podle hmotnosti zvířete a podle toho upravit, vždy pozorovat případné nežádoucí reakce. Pro menší zvířata, jako jsou kočky, může být typická počáteční dávka 50 mg až 200 mg denně, ale před podáním MSM je důležité poradit se s veterinářem.

 

CBD v několika studiích zvířecích modelů

 1. Chronická bolest a CBD ve zvířecích modelech

Podle nedávné studie publikované v Cannabis Cannabinoid Res 11/2022, CBD je považován za slibnou strategii pro léčbu chronické bolesti. Tato studie zkoumala vliv CBD na léčbu chronické bolesti u zvířecích modelů.

Klíčové zjištění:

 • CBD je dobře snášený a má analgetické (bolest zmírňující) účinky.
 • CBD může snížit hyperalgezii (zvýšenou citlivost na bolest).
 • CBD může snížit mechanickou/tepelnou allodyniu (bolest vyvolanou stimuly, které normálně nezpůsobují bolest).

Zdroj: Chronic Pain and Cannabidiol in Animal Models: Behavioral Pharmacology and Future Perspectives - PubMed (nih.gov)

 

 1. Cannabidiol moduluje serotonergní přenos a obrací jak alodynii, tak úzkostné chování v modelu neuropatické bolesti.

Studie zkoumala účinky cannabidiolu (CBD), hlavní nezávislé složky konopí, na serotonergní přenos a jeho dopad na modely neuropatické bolesti u krys. Výsledky ukázaly, že akutní dávky CBD snížily frekvenci výstřelů 5-HT neuronů v dorsálním rapheovém jádru. Opakovaná léčba CBD zvýšila 5-HT výstřel prostřednictvím desenzitizace 5-HT1A receptorů. Krysy podrobené modelu neuropatické bolesti ukázaly sníženou 5-HT aktivitu, mechanickou alodynii a zvýšené úzkostné chování. Sedmidenní léčba CBD snížila mechanickou alodynii, snížila úzkostné chování a normalizovala 5-HT aktivitu. Studie dospěla k závěru, že opakovaná léčba nízkou dávkou CBD indukuje analgezii především aktivací TRPV1, snižuje úzkost aktivací 5-HT1A receptoru a zároveň obnovuje narušený 5-HT neurotransmisní přenos v podmínkách neuropatické bolesti.

 

Tři hlavní poznatky:

Vliv CBD na serotonergní přenos: Akutní dávky CBD snížily aktivitu 5-HT neuronů, zatímco opakovaná léčba CBD zvýšila 5-HT aktivitu prostřednictvím desenzitizace 5-HT1A receptorů.

CBD a neuropatická bolest: Krysy s neuropatickou bolestí měly sníženou 5-HT aktivitu a zvýšené úzkostné chování. Léčba CBD tuto aktivitu normalizovala a snížila úzkostné chování.

Mechanismus působení CBD: Opakovaná léčba nízkou dávkou CBD indukuje analgezii hlavně aktivací TRPV1 a snižuje úzkost aktivací 5-HT1A receptoru.

Zdroj: Cannabidiol modulates serotonergic transmission and reverses both allodynia and anxiety-like behavior in a model of neuropathic pain - PMC (nih.gov)

 

 1. The nonpsychoactive cannabis constituent cannabidiol is an oral anti-arthritic therapeutic in murine collagen-induced arthritis

Tato studie zkoumala terapeutický potenciál kannabidiolu (CBD), hlavní ne-psychoaktivní složky konopí, v myších s kolagenem indukovanou artritidou (CIA). CIA byla vyvolána imunizací myší DBA/1 kolagenem typu II (CII) v kompletním Freundově adjuvantu. Výsledky ukázaly, že léčba CBD účinně blokovala progresi artritidy, a to jak při intraperitoneálním, tak orálním podání. Dávková závislost ukázala optimální účinek při 5 mg/kg denně i.p. nebo 25 mg/kg denně orálně. Klinické zlepšení bylo spojeno s ochranou kloubů před vážným poškozením. Studie také ukázala, že CBD má potenciálně protizánětlivé vlastnosti a může být užitečným terapeutickým prostředkem pro artritidu.

 

Tři hlavní poznatky:

CBD a CIA: Kannabidiol (CBD) byl zkoumán v kontextu jeho potenciálního terapeutického účinku na myší s kolagenem indukovanou artritidou (CIA).

Dávkování a účinnost: Optimální dávkování CBD pro léčbu CIA bylo stanoveno na 5 mg/kg denně intraperitoneálně nebo 25 mg/kg denně orálně.

Protizánětlivé vlastnosti: CBD prokázal protizánětlivé vlastnosti, což naznačuje jeho potenciální výhody pro léčbu artritidy a dalších zánětlivých onemocnění.

 

 1. Transdermal cannabidiol reduces inflammation and pain-related behaviours in a rat model of arthritis

Vědci zkoumali, jak může kannabidiol (CBD) aplikovaný na kůži ovlivnit zánět a bolest u krys s artritidou. Artritida byla u krys vyvolána pomocí speciální metody. Výsledky ukázaly, že gel s CBD významně snížil otok kloubů, bolest a zánět. Bylo také zjištěno, že CBD snížilo projevy zánětlivých markerů v těle. Důležité je, že CBD nezpůsobilo žádné zjevné vedlejší účinky.

 

Tři hlavní poznatky:

CBD a artritida: Vědci zkoumali, jak CBD aplikovaný na kůži může ovlivnit bolest a zánět u krys s artritidou.

Výsledky: CBD významně snížil otok kloubů, bolest a zánět u krys.

Bez vedlejších účinků: CBD bylo účinné v léčbě bolesti a zánětu bez zjevných vedlejších účinků.

 

 

Pro snadnou dostupnost jsme se postarali o to, aby byl ANIM-FLEX CBD k dispozici nejen na našem e-shopu www.silakonopi.cz, ale také u vašeho veterinárního lékaře. Vyžádejte si Anim-flex CBD u něj.